Ryhmämatkaehdot

Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n Ryhmämatkaehdot

Ryhmämatkaehtoja sovelletaan Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n järjestämillä ryhmämatkoilla.

Ryhmäksi katsotaan seurue, joka käsittää vähintään 10 matkustajaa.

Palvelumaksut
Yhteislaskulla laskutettavan ryhmän palvelumaksu on 30 eur/ ryhmä. Ryhmä vastaa itse ilmoittautumisten vastaanotosta, ellei toisin sovita. Osallistujakohtaisessa laskutuksessa palvelumaksumme on 15 eur/ varaus.

Matkan varaus- ja maksuehdot
Asiakkaan tulee vahvistaa/peruuttaa matkavarauksensa matkanjärjestäjän tarjouksessa ilmoittamaan päivään mennessä. Mikäli varausta ei vahvisteta/peruuteta mainittuun päivään mennessä katsotaan varaus peruutetuksi.

Lopullinen henkilömäärä tulee ilmoittaa päiväretkissä viimeistään 7 vuorokautta ennen matkan alkua/retkipäivää, ellei toisin ole yhteisesti sovittu. Mikäli matkaan sisältyy majoitusta, tulee lopullinen henkilömäärä ja osallistujaluettelo ilmoittaa 14 vuorokautta ennen matkan alkua, ellei toisin ole yhteisesti sovittu. Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:llä oikeus laskuttaa asiakkaalta henkilömäärän muuttumisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Matkalle osallistuvan henkilömäärän ollessa ilmoitettua pienempi, laskutetaan henkilömäärä sen mukaisesti, kun lopullisessa vahvistuksessa on ilmoitettu.

Laskutus tapahtuu yhteislaskulla Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n kautta matkan toteutumisen jälkeen. Etelä-Pohjanmaan Matkailulla on oikeus laskuttaa liput yms. palvelut etukäteen ryhmältä.

Mahdolliset asiakkaan matkakohteessa tilaamat maksulliset lisäpalvelut tulee suorittaa paikanpäällä kohteessa. Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n kautta laskutettavat lisätilaukset tulee sopia etukäteen. Alkoholijuomat tulee asiakkaan maksaa suoraan kohteeseen.

Varauksen peruutukset ja muutokset
Ellei muuta ole sovittu, varaus voidaan 30 vrk ennen matkan alkua kuluitta peruuttaa kokonaan tai matkapäivää ja -kohdetta voidaan muuttaa, mikäli matka ei sisällä sellaisia palveluja, joiden varaamisesta aiheutuu kuluja. Tässä tapauksessa peruutuskulusta on erikseen mainittu Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n lähettämässä varausvahvistuksessa. Mikäli koko ryhmä peruu matkan 29 - 15 vrk ennen matkan alkua, Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:llä on oikeus laskuttaa tilaajalta 50 % koko matkan arvosta. Osaperuutuksia (enintään 20 % ryhmäkoosta) on mahdollista tehdä kuluitta, mikäli peruutushetkellä matkan alkuun on 29 - 15 vrk. Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:llä on oikeus laskea uusi hinta jäljelle jääville matkailijoille ryhmän koon muuttumisen johdosta. Alle 14 vrk ennen matkan alkua kokonaan peruuntuvista matkoista veloitetaan koko matkan hinta. Asiakas ei saa korvausta käyttämättä jätetyistä palveluista, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

Peruutus on aina ilmoitettava Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:lle ensisijaisesti kirjallisesti. Peruutuspäiväksi katsotaan se päivä, jolloin Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy on saanut peruutuksesta tiedon. Peruutukset ja muutokset on tehtävä Etelä-Pohjanmaan Matkailun toimistoon virka-aikana ma - pe klo 10 - 15. Suosittelemme ottamaan matkavakuutuksen, jossa on mukana myös peruutusturva.

Muutokset
Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy ei vastaa matkan järjestäjästä riippumattomista muutoksista. Matkanjärjestäjä varaa oikeuden muuttaa matkaohjelmaa ja siksi aikataulut, hinnat, lähtöpäivät jne. ovat sitoumuksetta. Oikeus muutoksiin pidätetään. Yrittäjä / palvelun tuottaja vastaa siitä, että asiakas saa sopimuksen mukaiset palvelut sellaisena kuin ne on markkinoitu tai sellaisena kuin kunkin varauksen osalta on erikseen sovittu.

Huomautukset ja riitojen ratkaisu
Asiakas on velvollinen tekemään välittömästi yrittäjälle tai tämän edustajalle huomautuksen mahdollisista puutteista, jotka voidaan korjata jo palvelun käytön aikana. Muut mahdolliset huomautukset, joita ei olisi voitu korjata palvelun käytön aikana ja korvausvaatimukset on tehtävä kirjallisesti yrittäjälle sekä matkanjärjestäjälle normaalisti viimeistään (2) viikkoa palvelun käytön päättymisestä. Mikäli asiakas ja yrittäjä eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli asia saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi, niin asia käsitellään asiakkaan asuinpaikkakunnan käräjäoikeudessa.

Matkanjärjestäjän vahingonvastuu
Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy suosittelee asiakasta vakuuttamaan itsensä mahdollisen tapaturman ja matkatavaransa varkauden tai muun asiakkaan omaisuuteen kohdistuvan onnettomuuden varalta.
Asiakas on velvollinen korvaamaan tilauksen kohteena olevan palvelun tuottajalle tai kohteen irtaimistolle oleskelunsa/käyttönsä aikana aiheutuneet vahingot. Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy ei vastaa tarjouksen tekemisen jälkeen ilmaantuneista matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä painovirheistä. Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy vastaa vain välitystoiminnassaan tapahtuneista virheistä.

Ryhmämatkoihin on voimassa yleiset valmismatkaehdot.

Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy
Tiedekatu 2, 60320 SEINÄJOKI
puh. (06) 420 9090, faksi (06) 420 9092
matkailu@epmatkailu.fi, www.epmatkailu.fi

Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy on Kuluttajaviraston valmismatkaliikerekisteriin rekisteröity vastuullinen matkanjärjestäjä.
ALV REK Valmismatkaliike 3700/00/Mj Mv